سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج
سعید آفتابی حسین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدبندرانزلی
علیرضا هوشنگی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائل در ارتقاء ایمنی ترافیک در جهان، ارزیابی نقش تاثیرگذار فرهنگ بر بهبود ایمنی ترافیک است. فرهنگ ایمنی ترافیک به عنوا ن مجموع های از هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی یک کشور است. این تفاوت فرهنگی حتی در کشورهایی که دارای سایر شرایط برابر هستند، نتایج گوناگونی را بر ایمنی ترافیک نشان می دهد. این مقاله نشان خواهد داد که تفاوت فرهنگی نتایج متفاوتی را در ایمنی ترافیک کشورهای ایران، چین و ژاپن در بر خواهد داشت. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه دارای رانندگانی است که با رانندگی نابجا و تقلا برای راه یافتن در حین رانندگی، تصادفات قابل ملاحظ ه ای را رقم م ی زنند. چین دارای جمعیت رانندگانی در حال افزایش و ارزش های فرهنگی است که در آن رانندگی نادرست و با تجربه کم رانندگی منجر به تصادف می شوند. ژاپن با زیرساخت های مدرن حمل و نقل، فرهنگ رانندگی مد ون با رویکرد کاهش خطر، نرخ پایین رخداد تصادفات را به خود اختصاص داده است. این پژوهش، به بررسی فرهنگ ایمنی ترافیک در هر کشور بر اساس ساختار تاریخی فرهنگ ترافیک، وضعیت زیرساخت ها، شرایط خودروها و نیز داده های آماری تصادفات می پردازد. این کشورها از نقطه نظر ابعاد مختلف فرهنگی موثر بر ایمنی ترافیک مقایسه می شوند