سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اصغر رنجبرخواه – دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس- دانشگاه آزاد

چکیده:

تأمین نیازهای انسانی به بهای انجام تغییراتی در کیفیات زندگی صورت می گیرد. دامنه این تغییرات با توجه به مکان و زمان و ماهیت پدیده های تأثیر گذار بسیار متفاوت است. توسعه صنعت توریسم نیز موجب بروز تغییراتی در جوامع انسانی شده است که به دو صورت مثبت و منفی قابل تبیین هستند. این تغییرات در اشکال مختلف قابل بررسی هستند. تعیین میزان اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی صنعت توریسم بر جوامع میزبانها از مهمترین مقولاتی است که برنامه های توسعه توریسم می بایست بر آنها توجه داشته باشد. بنابراین در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و بررسی تغییرات و میزان تأثیرات در بخش های مختلف جامعه پرداخته شود.