سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی بالاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلاینده های محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
نغمه مبرقعی – استادیار، دانشجوی کارشناسی ارشد، آلاینده های محیط زیست، دانشگاه شهید
جواد بیات –

چکیده:

لندفیل مکانی برای دفع مواد زائد به شکل دفن در زیر خاک است، این روش قدیمی ترین شکل عملیات دفع زباله است. هدف ارزیابی اثرات محیط زیستی محل های دفن زباله شهری اطمینان یافتن از رعایت سیاست ها و خط مشی های تعیین شده در برنامه ها و فعالیت های طرح ها و یا پروژه های مذکور در راستای ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات محیط زیستی دولتی می باشد. آلودگی آب های زیر زمینی نگرانی عمده در محل های دفن است که عمدتاً در نتیجه انتقال شیرابه در این مکان رخ می دهد. نکته مهم در لندفیل ها که باعث کاهش اثرات منفی این مکان ها بر روی آب های زیر زمینی می گردد کاهش حجم شیرابه به کمترین مقدار ممکن است. از جمله موثرترین روش های کنترلی در مورد کاهش اثرات محل های دفن شامل: مطالعات آب شناسی، استفاده از اصول مهندسی در طراحی محل های دفن، اقدامات پایشی مداوم، ایجاد زون بافر در اطراف لندفیل ها می باشد. مکان یابی درست لندفیل بر پایه شناخت کامل از محیط و بکار گیری اصول مهندسی و بهداشتی در طراحی لندفیل که امکان پایش اصولی و مداوم آب های زیر زمینی را فراهم می کند از اقدامات کنترلی و حفاظتی در این زمینه می باشد.