سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رویا اسکندری – کار شناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – دانشیار زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا حیدری سلوکلوئی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه با توجه به اثرات تخریبی و بعضا غیر قابل جبران و پرهزینه ی بسیاری از پروژه ها، ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یک ابزار مدیریت، به منظور دستیابی به توسعه پایدار، یک ضرورت است. تعیین محل مناسب دفن پسماندهای خطرناک با کمترین اثرات سوء زیس تمحیطی از این دسته محسوب می شود. مواد شیمیایی، فلزات سنگین، مواد سمی، حرارت، مواد روغنی، فاضلاب های بهداشتی، مواد زائد موجود در نیروگاههای هسته ای، هرکدام بنحوی منجر به آسیب رسانیدن به محیط زیست می گردند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه چهار پهنه منتخب به منظور تعیین مناسب ترین محل دفن پسماندهای خطرناک مرجع، در منطقه ای به وسعت ۱۰۰۰۰km2 واقع در ایران مرکزی است. در این تحقیق با شناسایی اثرات سوء خصوصیات زمین شناسی، هیدرولوژی-هیدروژئولوژی)، اجتماعی-اقتصادی (کاربری زمین، جمعیت و فعالیت های اقتصادی، تأسیسات زیربنایی و خدمات رسانی، میراث فرهنگی، سلامت و ایمنی) پروژه در دو مرحله ساخت و بهره برداری، جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی از ماتریس لئوپولد بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در مجموع پهنه A3 ا امتیاز ۶۳۶ – دارای اثرات سوء کمتری نسبت به سه پهنه دیگر تشخیص داده شد. ولی با توجه به اختلاف کمتر از ۵% در امتیازات حاصل، اثرات سوء زیست محیطی مربوط به هر چهار پهنه، تقریبا مشابه برآورد شدند.