سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم عسکری – کارشناس بهداشت محیط
حسین وجدانی – کارشناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اکرم حسین نیا – کارشناس ارشدمحیط زیست

چکیده:

با توجه به ضرورت استفاده از مواهب طبیعی، بهره برداری از منابع آبی و به موازات آن حفاظت محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار، ضروری می باشد. رودخانه در شمال استان خراسان رضوی و شهرستان درگز واقع گردیده است. طبق پروتکل ۱۹۲۱ بین ایران و ترکمنستان، احداث سازه آبی روی این رودخانه مرزی ممنوع می باشد. با توجه به اینکه آورد سیلابی رودخانه زنگلانلو بدون اعمال مدیریت از مرز خارج می شد، طبق طرح مقرر گردید از خروج آب مازاد بر حقابه ترکمنستان ممانعت شده و با مدیریت بهینه، آب سد ابیورد جهت مصارف شرب و کشاورزی درگز استفاده شود. ارزیابی اثرات زیست محیطی به روش ماتریس متقابل نشان داد که مجموع آثار مثبت اجرای طرح ۱۰۱۶ و آثار منفی ۶۵۹ می باشد، در حالیکه برآیند آثار برای گزینه عدم اجرا، ۵۰- شده است. بنابراین اجرای طرح مشروط بر کاربرد راهکارها و اجرای برنامه مدیریت زیست محیطی حائز اثرات زیانبار زیست محیطی ارزیابی نمی گردد.