سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پگاه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
میرمهرداد میرسنجری – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه ملایر
یاسر حسینی – دکتری آبیاری و زهکشی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

طرح توسعه نیروگاه سد دز یا ایجاد نیروگاه دوم سد دز در مجاورت سد دز اجرا می گردد هدف اصلی طرح افزایش ظرفیت نیروگاه سد دز و افزایش تولید برق در ساعات پیک می باشد که ا زنظر اقتصادی و فنی ارزش بالایی دارد از انجایی که سد دز بیش از ۴۰ سال پیش ایجاد شده و مخزن آن دارای حجم قابل توجهی حدود ۳۳۳۹ میلیون مترمکعب است و از طرف دیگر تولید برق در ساعت پیک ا زارزش بالایی برخوردار می باشد می توان با احداث نیروگاه دوم سد دز و افزایش ظرفیت نیروگاه میزان برق تولیدی در ساعات پیک را افزایش داد در کشور جمهوری اسلامی ایران بنا برمقررات و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست ایران انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی جهت پروژه های سد سازی الزامی می باشد به همین منظور ابتدا سعی شد با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی شناختی واقعی از محیط زیست محل انجام پروژه کسب شود همزمان با مرور منابع فنی پروژه اقدام به شناسایی کلیه فعالیت های دو فاز احداث و بهره برداری گردید.