سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید محمود هاشمی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهرا
مرتضی دیناروندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی
امیر هدایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) در حال حاضر یکی از مهم ترین ابزار در بررسی فعالیت های پروژه و یا طرح مورد نظر بر روی محیط طبیعی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. در این مقاله از روش ماتریس ایرانی برای بررسی و روند فعالیت های ناشی از ایجاد منطقه گردشگری در محل هشت بهشت استفاده شده است. این روش ارزیابی اثر هر نوع فعالیت را بر اجزای مختلف محیط طبیعی می سنجند و به آن عددی بین ۵- (خیلی بد یا مخرب) تا ۵+ (خیلی خوب یا مفید) اختصاص می دهد. مهمترین آثار و پیامدهای منفی پیش بینی شده در مرحله اجرای عبارتند از تغییر شکل طبیعی زمین در نتیجه خاکبرداری و خاکریزی و پاکتراشی اراضی که خود فرسایش خاک و رسوبگذاری در آبراهه ها، ایجاد گرد و خاک و آلودگی صوتی در محیط را درپی دارند . تردد کامیون های حمل و نقل مصالح ساختمانی و ایجاد ترافیک در راه ها در مرحله شروع عملیات ساختمانی، ایجاد اختلال در آسایش مردم در سکونتگاه های پیرامونی و همچنین نا امن شدن زیستگاه های جانوری ناشی از این شلوغی ها از جمله آثار دیگر اجرای پروژه خواهد بود. در کنار این آثار و پیامدهای منفی، پروژه در مرحله اجرا تاثیرات فراوانی بر ایجاد اشتغال و درآمد به ویژه برای جمعیت جوان و جویای کار در روستاهای مجاور و افزایش قیمت و ارزش املاک را نیز در بر دارد. مهمترین پیامدهای منفی مرحله بهره برداری را می توان احتمال آلودگی آب، خاک و هوا در محدوده سایت و محیط های پیرامون آن به ویژه رودخانه ها و تالاب در نتیجه عدم مدیریت صحیح پساب و مواد زاید جامد حاصل از فعالیت کاربری های خدماتی، تجاری و اقامتی پروژه دانست.