سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب منصوری – کار شناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس –
بهناز دهرآزما –
عبدالله سیف –

چکیده:

یکی از مشکلات زیست محیطی که امروزه بیش از قبل توجه مسئولین را به خود جلب کرده است فاضلاب شهری و نحوه دفع آن می باشد. در صورت ایجاد سیستم صحیح جمع آوری و تصفیه به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا اثرات زیست محیطی اجرای چنین پروژه هایی کاهش می یابد. ارزیابی اثرات زیست محیطی با پیش بینی اثرات ناشی از انجام پروژه ای خاص بشر را از تأثیرات مخرب و مضرات این نوع فعالیت ها آگاه می سازد. روش های متفاوتی برای ارزیابی زیست محیطی بیان شده است. در این مطالعه به منظور ارزیابی گزینه های پیشنهادی از ماتریس لئوپولد استفاده شده است. با تشکیل ماتریس لئوپولد سه گزینه منتخب، یکی از مکان ها با کمترین اثرات زیست محیطی به عنوان گزینه نهائی معرفی شده است..