سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر خاکپور – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهرا
مژده سروش – دانش آموخته کارشناسی ارشد ارزیابی زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
نوشین خزاعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دا
علی زاهدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده محیط زیست

چکیده:

امروزه استحصال انرژی از پسماند به عنوان رویکردی عملیاتی و اجرایی در بهره برداری از پسماندهای شهری و صنعتی که دارای ارزش حرارتی می باشند مطرح است. استفاده از پسماندهای قابل تعمیر و اصلاح و همچنین پسماندهای قابل بازیافت در کشورهای مختلف دنیا از سال های گذشته در برنامه های مدیران شهری و شهرداری ها و دولتهای محلی قرار داشته است و همواره بر روی این موضوع تاکید داشته اند.محل استقرار نیروگاه زباله سوز اردبیل در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری جاده اردبیل- مشکین شهر، قرار دارد. محدوده مورد مطالعه در طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۱۵ دقیقه و ۲۴٫۶۶ ثانیه و عرض ۳۸ درجه و ۲۵ دقیقه و ۶٫۷۳ ثانیه واقع شده است. جهت ارزیابی اثرات طرح نیروگاه زباله سوز اردبیل از روش ماتریس وزنی استفاده شده است. براساس نتایج ماتریس در فاز ساختمانی با وزن ۴۲٫۸- و فاز بهره برداری با وزن ۳٫۵- در دامنه شدت اثرات منفی قرار می گیرند. از نظر کیفی نیز این شدت اثر در طبقه کم قرار می گیرد. که فعالیتهایی موجود در این طبقه با انجام اقدامات اصلاحی قابل انجام هستند.