سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مکرم روان بخش – عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
نیلوفر عابدین زاده – عضوهیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
لادن کاظمی راد –

چکیده:

نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه شهرستان تربت حیدریه، در بخش مرکزی و در حوضه آبریز زاوه- تربت واقع شده است. به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه از روش ماتریس سریع (پاستاکیا) استفاده شد. بررسی مجموع امتیاز های زیست محیطی در مرحله ساختمانی و بهره برداری نشانگر آن است که آثار منفی پروژه با ۸/۳۱ درصد در دامنه منفی بسیار اندک (-A)، ۱/۱۲ درصد در دامنه منفی اندک (-B)، ۱/۹ در دامنه اثر منفی (-C)، ۵/۴ درصد در دامنه منفی متوسط (-D) و تنها ۵/۱ درصد در دامنه منفی قابل ملاحظه -E)) قرار دارند. همچنین آثار مثبت پروژه با مجموع ۶/۱۶درصد در دامنه مثبت بسیار اندک (+A)، ۶/۱۳درصد در دامنه آثار مثبت متوسط و در نهایت ۵/۷ درصد در دامنه آثار مثبت (+C) قرار دارند. همچنین فراوانی نتیج بدست آمده از ماتریس سریع در گزینه عدم انجام نشانگر ۶/۶۳ درصد آثار منفی و ۵/۲۷ درصد آثار مثبت است. از اینرو ارجحیت انجام پروژه بر عدم انجام آن را نشان می دهد. علاوه بر این با توجه به اینکه آثارمنفی ناشی از اجرای پروژه در دامنه تغییرات بسیار اندک می باشد، پروژه با اعمال روشهای مدیریتی محیط زیست و اقدامات اصلاحی و طرحهای بهسازی قابل اجرا می باشد.