سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام رحمانی ایوریق – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
احمد عباس نژاد – استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمیدرضا پیروان – استادیار پژوهشکده تحقیقات آب و آبخیزداری جهادکشاورزی

چکیده:

اثرات زیست محیطی معدن فسفات جیرود واقع در استان تهران روی رودخانه جاجرود در این مطالعه بررسی شده است. از ضروریات این مطالعه می توان همراهی فلزات سنگین و عناصر تغذیه ای در کانی های فسفات، مجاورت معدن با رودخانه جاجرود تامین کننده آب سد لتیان، قرارگرفتن این معدن در مجاورت روستای جیرود به عنوان یکی از مناطق گردشگری مردم تهران و لزوم حفظسلامتی و دستنخوردگی این منطقه را ذکر کرد. برای بررسی غلظت عناصر از آب های محدوده معدن و رودخانه نمونه برداری انجام شد و تمرکز فلزات سنگین ، مواد تغذیه ای و پارامتر هایی مثلEC و TDS ،COD ،BODدر نمونه ها اندازه گیری شد که نتایج، افزایش اغلب پارامتر های اندازه گیری شده را در رودخانه طی عبور از محدوده معدنی نشان می دهد و از نظر عناصرV ،Sb و Uتمر کز بالایی در آب رودخانه دیده می شود، لذا باید در مصارف آب رودخانه به این امر توجه نموده و از ورود مواد معدنی به رود خانه جلوگیری کرد