سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان قلی نژاد پاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
هادی حمیدیان – استادیار،عضو گروه مهندسی معدن و زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد اسپهبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

ارزیابی زیست محیطی ازتکنیکهای مهم برای شناسایی میزان تاثیر معادن برمحیط زیست است با توجه به قوانین زیست محیطی مدیریت اثرهای زیانبار وارد برآن یکی ازدغدغه های عمده درفعالیت های معدن کاری محسوب میشود دراین بین معادن زغال سنگ به علت اثرهای بارزتری که برمحیط زیست وارد مینمایند شاخص تر میب اشد دراین مطالعه ازروش تحلیل نیمه کمی ماتریس ریسک برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی استفاده شد از میان مجموعه عواملی که میتواند برروی محیط زیست اثربگذارد تاثیر حمل و نقل باطله زغالشویی تهویه و حفاری برمحیط زیست منطقه مورد مطالعه بررسی شد درنهایت باطله به عنوان مخرب ترین عامل معدن کاری زغال سنگ شناخته شد.