سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون عوفی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تهران
مهناز ربانی ها – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تهران
سمیه اردو – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست واحد – علوم و تحقیقات تهران
شیوا تهرانی – عضو هیئت علمی دانشکده نفت آبادان

چکیده:

خلیج فارس به عنوان یک اکوسیستم دریایی نیمه بسته و آبراهه حیاتی و مهم، از جایگاه ویژه ای درعرصه تحولات منطقه ای و بین المللی برخوردار می باشد. احداث سازه های ساحلی و فرا ساحل، حمل و نقل دریایی بویژه ناوگان تجاری و نفتکش، تخلیه آب توازن،فعالیتهای اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع معدنی و کانی، ورود انواع آلاینده ها با منشا خشکی و دریایی (صنعتی، کشاورزی، شهری و روستایی) و اثرات مخرب آلودگیهای کانونی و غیر کانونی، باعث کاهش ذخایر و منابع زیستی و نیز تخریب زیستگاه ها و محیط زیست دریایی و ساحلی منطقه شده است. لذا فرایند مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطیEIA )Environment Impact Assessment( و ارزیابی زیست محیطی راهبردی SEA )Strategic Environment Assessment( ، از دیدگاه اکولوژیکی و زیست محیطی و همچنین مسائل اقتصادی واجتماعی حائز اهمیت می باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی زیست محیطی، بررسی فرایند تغییرات و نوسانات تنوع زیستی (تنوع گونه ای و زیستگاهی) و در نهایت ارائه مدل مدیریت پایش و کنترل زیست محیطی بر مبنای تعیین حساسیت زیست محیطی درکلیه مناطق و میادین نفتی ایرانی تحت پوشش فلات قاره خلیج فارس شامل جزایر سیری، لاوان، خارک و منطقه بهرگان و همچنین سکوهای نفتی هر یک از مناطق و میادین نفتی انجام پذیرفت.