سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

تکتم امینائی – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط
مهدی عالی پور اردی –

چکیده:

پس از اولین سیستم ارزیابی اثرات محیط زیست (EIA ) که در دهه ۱۹۷۰ بنا نهاده شده بود، سیستم EIA به عنوان ابزاری قدرت در محیط زیست در فرآیند های برنامه ریزی پروژه ها در سطح جهانی برپا شد. کشورهای زیادی روشها و متدهای مختلفی را بکار برده اند. ماتریس لئوپولد در واقع زمینه اساسی تمامی ماتریس های ارائه شده در سالهای مختلف بوده و تغییرات بعدی ماتریسها متناسب با ضرورت های موضوع صورت پذیرفته است. با در نظر گیری این نکته ، در این پروژه اقدام به کاربرد روش ماتریس بر هم کنش لئوپولدشده است. برای این منظور فعالیتهای مختلف در دو گروه عمده مرحله ساخت و بهره برداری انتخاب گردید. در مرحله ساخت ۲۴ فعالیت و در مرحله بهره برداری ۲۳ فعالیت تعیین شده اند. بیشترین تاثیر سوء در محیط فیزیکو شیمیایی می‏باشد. در محیط اقتصادی و اجتماعی نیز در مرحله احداث و بهره‏‎برداری با توجه به تاثیر مثبت آن بر پارامترهایی نظیر ایجاد اشتغال، درآمد و توسعه اقتصادی منطقه، تامین نیازهای انرژی منطقه و جذب سرمایه‏گذاری, که دامنه تاثیر آن نه تنها در شعاع تاثیرگذاری مستقیم, بلکه در سطح شهرستان و استان قابل پیش‎بینی می‏باشد. درصد اثرات مثبت طرح ۶۵/۵۱ و اثرات منفی ۳۵/۴۸ می باشد. یعنی اجرای پروژه با انجام تمهیدات زیست محیطی بلامانع می‏باشد.