سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن پورنیا – مربی گروه بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
میرحسن موسوی – استادیار گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
زینب جاسمی بازرگانی – مربی گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی میزان و شدت آلودگی خاکهای سطحی اطراف شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز به فلزات سنگین است ۱۶ نمونه خاک سطحی از عمق ۵-۰ سانتی متر ی جمع آوری شده و توسط دستگاه ICP-OES غلظت فلزات کبالت، کروم، مس، نیکل، سرب و روی آنالیز شد. براساس معیارهای ژئوشیمیایی از قبیل فاکتور غنی شدگی EF شاخص زمین انباشتگی Igeo و شاخص آلودگی PI خاکهای محدوده مورد مطالعه نسبت به فلزات کروم، نیکل و سرب در محدوده آلودگی متوسط و نسبت به فلزات کبالت مس و روی در محدوده غیر الوده قرارگرفته اند. نتایج محاسبه شده مقادیر فاکتور غنی شدگی شاخص زمین انباشتگی و شاخص آلودگی بصورت زیر میباشد : Ni>Pb>Cr>Zn>Cu>Co .