سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین نیکنام – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی قدس نیرو
علی سمیعی – کارشناس ارشد محیط زیست شرکت مهندسی قدس نیرو
امیرابراهیم یوسف پور – مدیرگروه آبیاری و زهکشی شرکت مهندسی قدس نیرو
زهرا مشایخی – دانشجوی دکتری محیط زیست شرکت مهندسی قدس نیرو

چکیده:

در سالهای گذشته عدم توجه به ارزیابی زیست محیطی سبب گردیده که پروژه های بزرگ به دلیل بها ندادن و کم توجهی به محیط زیست با مشکلات جدی مواجه گردیده اند. بنابراین ارزیابی زیست محیطی بعنوان یک ابزار برنامه ریزی و مدیریتی نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری های منطقی و سنجیده مدیران و مقامات مسئول پروژه های توسعه منابع آب را ایفا می نماید. پروژه شبکه آبیاری و زهکشی سد بالاخانلو با هدف تلفیق منابع آب سطحی و زیرزمینی در راستای آبیاری اراضی آبخور در شهرستان بویین زهرا تعریف شده است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح با توجه بر بررسی وضعیت موجود محیط زیست منطقه و شناسایی اثرات زیست محیطی متقابل شبکه آبیاری و زهکشی سد بالاخانلو در شرایط اجرا و بهره برداری طرح می باشد. روش مورد استفاده در ارزیابی چک لیست پیشنهادی کمیته بین المللی آبیاری و زهکشی بوده است