سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بنفشه فراهانی – مدرس، دانشگاه مازیار نور،
سپیده فیروزیار – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه مازیار نور،
مریم عباسی –
زهرا کریمی –

چکیده:

رود دره های شهر تهران به همراه سبز راههای اطراف آن، جزء ثروت و سرمایه طبیعی و ملی کشور ما محسوب می شوند. گسترش بی رویه و ناموزون شهرها بدون بهره گیری از توان محیط طبیعی، تعادل بین شهر و طبیعت را مختل کرده است اما رود -دره های شهری به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی شهرها، می توانند نقش مؤثری در جهت ایجاد تعادل بین فضای شهری،طبیعت و انسان شهری ایفا کنند و نیز سبز راههای اطراف آن، دالانی است از زمین های توسعه نیافته، در امتداد رودخانه ها که برای استفاده تفریحی و حفاظت زیست محیطی ذخیره می شود. در این میان برنامه ریزی رود دره های شهر تهران و سبز راههای – اطراف آن می تواند در بهبود وضعیت زیست محیطی این نواحی در کنار ایجاد پتانسیل های تفریحی برای ساکنان منطقه مورد نظر و نیز گردشگران مؤثر باشد. بنابراین این مقاله درصدد است تا با بررسی رود دره ها در محیط شهری و نیز رود دره فرحزاد به ارزیابی اثرات زیست محیطی این رود دره بپردازد