سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

قاسم علی عمرانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسام حسنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علیرضا قره گوزلو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهرداد منشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

شهرقم با مساحتی حدود ۱۲۱۲۸/۵۵هکتار درمرکز استان قم و در ۱۴۱/۶ کیلومتری تهران حدفاصل ترمینال جنوب در تهران تا میدان هفتادودوتن درحومه قم واقع شده که بطور متوسط دارای جمعیتی بالغ بر ۱۰۵۱۵۵۷ درسال ۱۳۸۹هجری شمسی می باشد وزن زباله های کلانشهر قم منهای پسماندهای ساختمانی بطور متوسط به ۶۷۰/۵ تن درروز می رسد میزان زباله تولید شده برای هر نفر در شهر قم معادل ۰/۶۰۳ کیلوگرم یا ۶۰۳گرم می باشد جمعیت شهری و درصد مهاجرپذیری قمبی رویه افزایش داشته برایجلوگیری از این روند تدابیر اساسی اندیشیده نشده است سایت دفن البرز محلی برای دفن زباله های شهری و درکیلومتر ۱۳ جاده کوه سفید واقع شده است با توجه به ضوابط قانونی ویژه سازمان حفاظت محیط زیست ایران وضوابط قانونی ویژه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بعنوان شاخصی برای مکان یابی محلهای دفن زباله با استفاده از ابزار اندازه گیری درنرم افزار GIS و با قرار دادن نتایج حاصله درجدولی که شاملچهارکلاس: قابلیت نامناسب کلاس ۱ قابلیت متوسط کلاس ۲ و قابلیت خوب کلاس ۳ و قابلیت عالی کلاس ۴ و تعریف شده چنانچه ضرایب ارزش بین ۱ حداقل تا ۵ حداکثر امتیازدهی و مورد ارزشیابی قراربگیرند. ملاحظه می شود که موقعیت سایت دفن البرز بجز فاصله از شهر با ضریب ارزش ۴ نسبت به فاصله از بزرگراه بقیه متغیرها مثل فاصله از رودخانه فاصله از جاده اصلی فاصله از زمین کشاورزی و فاصله از گردشگاه عمومی با ضرایب ارزش ۵ مورد امتیازدهی و ارزشیابی قرارگرفته اند.