سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران واحد بیرجند
زهرا حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی عضو باشگاه پژوهشگران واحد بیرجند

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از راه‌های قابل قبول برای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار است و می‌تواند به عنوان یک ابزار برنامه‌ریزی، اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه، پدیدار می‌شوند را شناسایی و گزینه‌های منطقی جهت حل آن‌ها را انتخاب کند.در این مقاله، با جمع آوری داده ها و اطلاعات ، وضعیت موجود محیط زیست منطقه شناسایی و به منظور بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی در فازهای اجرا و بهره برداری از پروژه بر محیط زیست در محیط های فیزیکی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، کلیه فعالیتها در هر دو فاز شناسایی و ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت پذیرفت. جهت انجام این کار از روش ماتریس ایرانی استفاده شد .نتایج حاکی از ان است که پروژه باگزینه های اصلاحی قابل اجرا می باشد.