سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان قلی نژاد پاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی معدن، استخراج، دانشگاه آزاد اسلامی وا
علیرضا صیامی بهدانی – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق
هانی پورمقدم –
هادی حمیدیان –

چکیده:

انواع تکنیک های ارزیابی اثرات زیست محیطی با شناسایی عوامل اصلی آلودگی، نقش مهمی در مدیریت زیست محیطی ایفا می کنند. معادن زغال سنگ اثرات سو زیادی بر محیط زیست دارند. در این مقاله به ارزیابی اثرهای زیست محیطی معادن زغال سنگ البرز مرکزی واقع در استان مازندران با استفاده از ماتریس تجربی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پرداخته شده است. جهت جمع آوری داده های اولیه، امتیاز و محاسبه وزن هر یک از پارامترها از نظرات کارشناسی افراد خبره شامل، مهندسان با تجربه شاغل در معادن زغال سنگ استان، مدیران حوزه معدن و اساتید دانشگاه که هر یک به نحوی با معدن زغال سنگ استان مرتبط بودند استفاده و در نهایت با کمی کردن نظرات کیفی، عوامل آلوده کننده محیط زیست و میزان تأثیر هر یک رده بندی گشت. در نتیجه این مطالعه، کارخانه زغال شویی به عنوان مهم ترین عامل آلوده کننده محیط زیست شناخته شد.