سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید محمدی – استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه یزد
مریم نظری کتولی –
کمال جعفری –
امید خسروی راد –

چکیده:

رشد و توسعه روزافزون شهر ها باعث شده تا روستاهای بسیاری را به کام خود فروبرده و آثار جبران ناپذیر زیست محیطی بر آن ها وارد سازد. این پژوهش از جمله پروژه های EIA(ارزیابی اثرات زیست محیطی) به شمار رفته که با هدف ارزیابی زیست محیطی و شناخت و تحلیل نکات مثبت و منفی این پدیده(الحاق)، با کمک مدل تحلیلی دکتر مخدوم و تقسیم در ۴ بعد جغرافیایی-زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و همچنین با معیارها و شاخص های معرفی شده و ارزش گذاری آن ها در مورد مقایسه سه نمونه روستای نعیم آباد( محاط در شهر) خیرآباد(در حاشیه شهر) و شرب العین( روستای خارج از شهر) در شهر یزد، انجام شده است. پژوهش فوق در پی آن است که هر یک از سه نوع روستای مورد بررسی به چه میزان آثار نا مطلوب زیست محیطی داشته اند؟ در نهایت امر، تحقیق نشان می دهد که پدیده مذکور چه اثرات و وجوه منفی و مثبت داشته تا محصولی قابل استفاده برای طراحان، برنامه ریزان و مدیران جهت تصمیم سازی برای نحوه ی برخورد با روستاها، در روند تصمیم گیری برای شهر ها باشد.