سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار مهندسی محیط زیست سواحل
وحید هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مسعود پوراصغر – کارشناس ارشد مهندسی عمران
سیدشمس الدین موسوی – کارشناس ارشد سازه های دریایی

چکیده:

یکی از اهداف کلان افق توسعه کشور توسعه فعالیت ماهیگیری و رشد صنایع شیلاتی در استانهای ساحلی کشور می باشد دراین راستا و به منظور ارتقا کیفیت زندگی و معیشت دراین استانهای ساحلی از یک طرف و رشد و توسعه اقتصادی از طرف دیگر احداث موج شکنهای صیادی کوچک در نوار ساحلی جنوب کشور مدنظر مسئولان امر قرارگرفته است عمده الودگیهای تولید شده در طی انجام پروژه احداث موج شکن صیادی شامل: الودگی آب، الودگی هوا و آلودگی صدا می باشند کدورت ناشی از ریختن مصالح حین ساخت پخش الاینده های هیدروکربنی و نفتی ناشی از تردد شناورها، پسابهای روغنی تولید شده از دستگاههای ومرد استفاده نشت و پخش الاینده ها ا زمخازن سوخت درهنگام سوخت گیری شناورها همچنین مواد زائد جامد تولیدی براثر عبور و مرور و ازدحام انسان، لنج ها ، قایق ها و شناورها و … ا زمواردی هستند که باعث آلودگی آب و خاک می شوند که درصورت مدیریت صحیح می توان از الودگی آب خاک و هوا جلوگیری کرد. با توجه به جمیع آثار و پیامدهای مثبت و منفی زیست محیطی طرح و ارزیابی اثرات زیست محیطی بطور کلی اجرای این طرح در مکان موردنظر با توجه به شیوه انتخابی استقرار سیستم پایش مستمر و قویدر حین انجام عملیات و بهره برداری همچنین بکارگرفتن روشهای کاهش اثرات زیست محیطی بخصوص اثر برلاک پشت ها و محل تخم گذاری آنان مثبت ارزیابی می گردد.