سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – هیئت علمی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
امیر خاکپور – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
مژده سروش – فارغ التحصیل ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نوشین خزاعی – فارغ التحصیل برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشهای مدیریت محیط زیست ، استفاده از ارزیابی زیست محیطی می باشد. از جمله پروژه های مشمول قانون ارزیابی، خط راه آهن می باشد. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات و پیامد فعالیتهای مختلف بر محیط زیست در جهت رسیدن به توسعه پیدار می باشد. با کمک این ابزار می توان آثار مختلف فعالیتهای انسان را بر محیط زیست در دو فاز ساختمانی و بهره برداری مورد بررسی قرار داد، و در نهایت با بکارگیری راهکارهای مدیریتی مناسب به تقلیل این آثار بر محیط زیست پرداخت. ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح خط راه آهن اینچه برون- گرگان به طول ۷۶ کیلومتر می باشد که از روش ماتریس تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی اثرات صورت گرفته، احداث و بهره برداری از طرح خط راه آهن اینچه برون- گرگان با انجام اقدامات اصلاحی و استفاده از روشهای مدیریت زیست محیطی مناسب قابل توجیه است.