سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
ضحی جعفری –
نغمه مبرقعی –

چکیده:

آلودگی هوا در پالایشگاه ها از مهمترین اثرات زیست محیطی این صنعت میباشد، که موجب انتشار ذرات معلق، ترکیبات آلی فرار، ناکس، ساکس و دیگر آلاینده های مضر برای سلامت و بهداشت محیط زیست می شود. با توجه به اهمیت اقتصادی صنعت نفت در کشور و تمایل به توسعه و ساخت پالایشگاه های جدید می بایست پیش از شروع به ساخت این پالایشگاه ها به ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخت و راهکارهایی برای تخفیف اثرات سوء ارائه شود.مقاله حاضر به بررسی اثرات زیست محیطی پالایشگاه های نفت خام با تکیه بر آلودگی هوا پرداخته است. در این مطالعه آلاینده های تولیدی در صنعت پالایش و نکات مهم مورد نظر برای ارزیابی اثرات زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته و معیارها و استانداردهای این صنعت در چند کشور با مطالعات انجام شده در ایران مورد مقایسه قرار گرفته است. به این منظور از مراجع معتبر برای یافتن آلاینده های مهم منتشره و منابع انتشار آنها استفاده شد و با جمع بندی داده های بدست آمده و مقایسه آنها با وضع موجود در ایران به ارائه پیشنهاداتی در این باره پرداخته شد.