سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر ظهرابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،اصفهان،ایران
فرشاد عامری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،اصفهان،ایران
مهدی ظهرابی – کارشناسی ارشددانشگاه کاشان،اصفهان،گروه مهندسی عمران
وحید مهتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،گروه مهندسی عمران

چکیده:

باتوجه به افزایش روز افزون ساخت وساز تولید مواد دور ریز به طور قابل ملاحظه ای در چند سال اخیر افزایش یافته است.از طرفی محدود بودن منابع و حفظ کیفیت محیط زیست لزوم بازیافت مواد و مصالح را اجتناب ناپذیرساخته است.در این بین یکی از مصالح ساختمانی که پتانسیل خوبی برای بازیافت دارد بتن میباشد.بتن بازیافتی (RAC) را میتوان دوباره خرد نموده و به عنوان سنگدانه در بتن معمولی مجددااستفاده کرد.ضایعات بتنی معمولا در زمین دفن می شوند لذا بازیافت آنها ضمن حل مشکلات زیست محیطی باعث حفظ منابع طبیعی محدود میشود.در این مقاله با توجه به جایگزینی شن و ماسه با سنگ دانه های بازیافتی خصوصیات مکانیکی و پایداری بتن با نسبت آب به سیمان و عیار سیمان یکسان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های ساخته شده در سنین ۳ و ۷ و ۲۸ روزه تحت آزمایش مقاومت فشاری و کشش مستقیم و کشش ناشی از خمش قرار گرفت. طبق نتایج حاصله میتوان دریافت که بتن های ساخته شده از سنگدانه های بازیافتی مقاومت فشاری و کششی و خمشی (به ترتیب ۸% و ۱۳ % و ۴٫۲%) کمتری نسبت به بتن معمولی و جذب آب بیشتری دارا می باشد.