سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضوان مهرابی – استاد دانشگاه مهندسی و عضو هیأت علمی
عشرت مهرابی – استاد دانشگاه مهندسی و عضو هیأت علمی

چکیده:

باتغییر نگرشهای اقتصادی درمورد مفاهیم توسعه و مقبولیت کنونی مباحث توسعه پایدار سیاست گذاری ها و برنامه ریزیهای اقتصادی نیز دچار تحول اساسی گشته است توسعه صنایع سازگاری با محیط زیست وتوجه به عواملی همچون هزین ههای خارجی و اکوسیستم های طبیعی درحال حاضر اهمیت بسیاری دارد و سیاست گذاران تلاش می کنند تا ضمن کاهش اثرات مخرب زیست محیطی بخشهای مختلف اقتصادی توزیع منابع و امکانات اقتصادی را نیز درجهت کمک به صنایع سازگارتر و یا کاهش هزینه های خارجی صنایع آلوده کننده منعطف نمایند.