سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فواد فولاد – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
همایون مطیعی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا افشین شریفان – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا زمانی نوری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

بدون شک پدیده گرمایش جهانی در حال وقوع می باشد و یکی از عواقب آن تغییر اقلیم کره زمین می باشد که موجب گردیده این پدیده به یکی از مسائل و نگرانیهای امروز بشر تبدیل شود یکی از روشهای بررسی چگونگی عملکرد پدیده تغییر اقلیم در یک منطقه بررسی تغییرات شاخصهای اقلیمی در دهه های اینده با استفاده از داده های خروجی مدل های گردش عمومی جو AOGCM می باشد دراین تحقیق جهت بررسی اثرات تغییر اقلیم حوضه ابریز رودخانه کرج سد امیرکبیر به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب شهر تهران مورد مطالعه قرارگرفته است برای این منظور با استفاده از کوچک مقیاس کردن خروجی مدلهای گردش عمومی جو AOGCM به بررسی تغییرات این دو پارامتر اقلیمی در دوره اینده ۲۰۷۰-۲۰۴۰ پرداخته شده که نتایج حاصل افزایش درجه حرارت و کاهش بارندگی ها را در منطقه مورد مطالعه نشان میدهند.