سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس ملازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مینا افتخارنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

گردشگری شهری از شاخه های نسبتا جدید گردشگری می باشدکه سابقه طرح آن در محافل علمی به کمتر از دو ده می رسد اگرگردشگری را به عنوان فعالیت چهارم انسان به حساب بیاوریم شهرها را به عنوان یکی از فضاهاو مکانهایی که گردشگران را به سمت خود جلب می کندد ر نظر بگیریم و دراین راستا ساختارهای فضایی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی شهرها را متناسب با این فعالیت به چالش بکشانیم ویژگیهای شهر انتخاب شده از سوی گردشگران برای بازدید کدامند؟ یا علت انتخابشهری جهت گردش و بازدید از سوی گردشگران چیست؟ شهرهایی در زمینه جذب گردشگر موفق عمل مینمایند که دارای ویژگیهای منحصر بفردی هستند که گردشگران هنگام بازدید آنها را تجربه می کنند دراینجاست که نقش برندگذاری شهری درجذب گردشگران به شهر آشکار می گردد بطور خلاصه برندگذاری تبلیغ منافع و ویژگیهای منحصر بفردی از یک شهر را شامل می شود که گردشگران هنگام بازدید از شهر تجربه می کنند برندگذاری پاسخ به این سوال است که چرا مهن باید از شهر شما بازدید کنم