سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تاری نژاد – استادیار دانشگاه تبریز
مجید دامادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

بطورکلی سازه سدهای بتنی میت واند تحت تاثیر دو نوع بارحرارتی قراربگیرد نوع اول بار حرارتی ناشی از هیدرتاسیون سیمان می باشد که بدلیل حجیم بودن بتن مورد استفاده دراین نوع سازه ها حائز اهمیت است نوع دوم بارهای حرارتی ناشی از تغییرات دمای محیط در طول بهره برداری از سد به علت نامعینی سازه آن م ی باشد نوع اول باردمایی از زمان بتن ریزی بلوکهای سد معمولا تا دوماه بعد از بتن ریزیی و نوع دوم از زمان انجام عملیات تزریق درزهای انقباضی سازه سد به علت نامعینی سازه درطول عمر بهره برداری روی آن تاثیر می گذارد به دلیل پایین بودن ضریب پخش حرارتی بتن و متغیر بودن شرایط دمایی محیطی برحسب زمان توزیع درجه حرارت دربدنه سد غیرخطی است از این رومطالعات حرارتی سدهای بتنی از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است دراین تحقیق وضعیت دمایی یک سد بتنی وزنی برای مدت یکسال پس از آبگیری مخزن مورد بررسی قرارگرفته است.