سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا برزگربیوکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
الهام کارآموز – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.

چکیده:

گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری، تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته -اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش شهرها محسوب می شود لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. با توجه به عدم کارایی مدل های موجود در بحث ارزیابی اثرات توسعه، پژوهشحاظر به دنبال پیشنهاد مدل کمی جدیدی در راستای ارزیابی اثرات الگوهای توسعه شهری بر محیط زیست می باشد. در ادامه با استفاده از این روش ارزیابی انواع مدل های توسعه شهری صورت گرفته است و انواع مدل ها در سه طیف کمترین میزان تاثیر مخرب بر محیط زیست، میزان تاثیر میانه بر محیط زیست و بیشترین میزان تاثیر مخرب بر محیط زیست دسته بندی شده اند