سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

امامعلی عاشری –
سمیه نور محمدی –
رضا ققادری –
علیرضا رستمی –

چکیده:

این تحقیق،حاصل پژوهشی میدانی از بازارچه مرزی جوانرود در استان کرمانشاه است که با استفاده از روش کمی و کیفی صورت گرفته است.در این مقاله سعی شده است اثرات اقتصادی- اجتماعی و امنیتی بازارچه مرزی جوانرود به عنوان پدیده ای اقتصادی بر متغیرهای رفاهی،اجتماعی و امنیتی،مورد ارزیابی قرارگرفته است. روش انجام این تجقیق در بخش نظری،کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی،پیمایشی است.در این بررسی بازارچه مرزی جوانرود به عنوان نمونه انتخاب شده تا بررسی دقیق روی آن صورت گیرد ودر نهایت با بررسی عمقی مساله نتایج و دستاوردهای زیر حاصل شده است: -فعالیت بازارچه مرزی باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم،همچنین تحرک شغلی مرزنشینان گردیده که سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال مستقیم است. -همچنین فعالیت بازارچه مرزی جوانرود باعث افزایش درآمد مرزنشینان و ساکنان شهرستان شده است. -استقرار بازارچه جوانرود و ایجاد اشتغال برای ساکنین مرزنشین توانسته از مهاجرت ساکنان این منطقه به شهر بکاهد و همچنین تا حدود زیادی از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه کاسته است. -بازارچه مرزی جوانرود تاثیر زیادی در تامین مایحتاج نیازهای ساکنین مرزنشین داشته و کالاهای مبادله شده عمدتا رویکرد فرا استانی وفرا منطقه ای داشته است. -همچنین احداث بازارچه جوانرود توانسته امنیت نسبی را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در منطقه ایجاد کند و باعث افزایش سرمایه گذاری شده است.