سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیانوش سیامردی – کارشناس مهندسی عمران
مرتضی طلوعی – کارشناس مهندسی عمران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

با افزایش تشخیص واکنش های قلیایی سیلیسی ASR)در سازه های بتنی خصوصاً در مناطق شهری که ناگزیر در آنها سنگدانه های واکنش زا استفاده می شود، تمایل به استفاده از افزودنی های شیمیایی حاوی نیترات لیتیوم به منظور کاهش آسیب در اثر واکنش هایASR راهکار نوینی است. اگرچه اثرات سودمند افزودنی نیترات لیتیوم برای جلوگیری از کاهش آسیبASR ثابت شده اما هنوز میزان بالایی از مشخصات اثرات ثانویه ترکیبات آن بر خواص بتن در سنین اولیه بتن مشخص نمی باشد. هدف از این مقاله بررسی اثرات افزودنی های نیترات لیتیوم برخواص بتن در سنین اولیه می باشد. اثرات این افزودنی ها اثر شیمیایی بر محلول منفذی و محصولات هیدراتاسیون داشته و بر زمان بتن ریزی، دخول هوا، وزن واحد حجم، کارایی، مقاومت و جمع شدگی نیز تأثیرگذار خواهد بود. عدم اطمینان در اثرات ترکیبات نیترات لیتیوم بر لزوم تحقیقات بیشتر با تأکید بر اثرات مقادیر مصرف متفاوت آن، اثرگذاری بر ترکیبات سیمانی (مانند سازگاری سیمان و افزودنی ) و چسبانندگی نیترات لیتیوم در بتن حاوی خاکستر بادی می افزاید