سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مقداد جورغلامی – استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
زهرا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی جنگل، دانشگاه تهران

چکیده:

در اختیار داشتن اطلاعات لازم در مورد کمیت و کیفیت محصولات ناشی از قطع و بهره‏برداری ابزار قدرتمندی در دست مدیریت واحد جنگلداری است تا بتواند در اداره امور جنگل از آن بهره گیرد. ضایعات چوب در مراحل مختلف بهره‏برداری اتفاق می‏افتد، اما به حداقل رساندن آن از اصول بهره‏برداری صحیح است. به‏منظور محاسبه افت چوب در اثر قطع و انداختن درخت و بینه‏بری با استفاده از اره‏موتوری و محاسبه افت ارزش آن مطالعه‏ای در جنگل خیرود نوشهر انجام شد. به منظور محاسبه افت چوب در اثر قطع و انداختن درخت و بینه‏بری با استفاده از اره‏موتوری و محاسبه افت ارزش آن، در بخش قطع و انداختن درخت در مجموع ۲۵۰ اصله درخت، و در بخش بینه‏بری در مجموع ۱۶۷ عدد گرده‏بینه از گونه‏های راش و ممرز به صورت تصادفی بررسی و اندازه‏گیری شدند. صدمه به چوب پس از قطع و بینه‏بری درخت برروی تنه افتاده درخت اندازه‏گیری شد. از کل حجم قطع شده در بین تمام گونه‏ها، ۴۹/۴۲ مترمکعب (۹ درصد) و در بخش بینه‏بری ۰۵/۱۶ مترمکعب (۲۸/۱۰ درصد) چوب دچار انواع درجه‏های صدمه شدند. بیشتر صدمات مشاهده شده به چوب در اثر عملیات قطع در این بررسی مربوط به شکاف و پارگی طولی است که حدود ۴۶ درصد افت را شامل می‏شود. میزان افت از نوع ارتفاع زیاد کنده ۳ درصد، شکستگی و خردشدگی ۲۷ درصد و افت جداشدگی ورقه‏ای ۲۴ درصد شده است. بیشتر صدمات مشاهده شده به چوب در اثر عملیات بینه‏بری مربوط به افت نوع ۱ (بدون صدمه) است که حدود ۳۸/۷۷ درصد افت را شامل می‏شود. میزان افت از نوع شکاف طولی گرده‏بینه صفر، جداشدگی ورقه‏ای ۷۵/۱ درصد و خطای اندازه‏گیری ۸۷/۲۰ درصد شده است. در نهایت با توجه به افت قیمت مربوط به کاهش در هر گروه از محصولات کاهش ارزش چوب در هر دو مرحله برآورد شد.