سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرید مهینی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مراغه
علی نوبخت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
صابر خدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

این ازمایش به منظورارزیابی اثرات استفاده ازسه آنزیم تجاری سافیزیم کمبو و کمین برعملکرد جوجه های گوشتی با جیره های برپایه گندم و جو انجام گرفت دراین آزمایش تعداد۴۰۵ قطعه جوجه گوشتی از سویه راس -۳۰۸ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار هرتکرار شامل ی۱۵ قطعه جوجه گوشتی ازسن ۴۲-۱ روزگی مورد آزمایش قرارگرفتند آنزیم های مورد استفاده درگروه های آزمایشی شامل شاهد بدون آنزیم سافیزیم کمبود و کمین سافیزیم و کمبو سافیزیم و کمین کمبو وکمین و سافیزیم ، کمبود و کمین تیمارشاهد دوم بدون آ«زیم جو و گندم برپایه ذرت وکنجاله ی سویا بودند درپایان دوره آزمایش نتایج حاصله نشان داد که کاربرد گندم وجو همراه با آنزیم دارای اثرات معنی داری برعملکرد جوجه های گوشتی می باشد. براین اساس بالاترین مقدار خوراک مصرفی ۱۰۸/۴۵۷گرم و افزایش وزن ۵۳/۶۱۰ گرمدرگروه آزمایشی ۵ مشاهده گردید.