سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر محمدی – نامزد Phd رشته برنامه ریزی دانشگاه تهران، کارشناس مسئول برنامه ریزی و ب
مژده حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

تأمین سرپناهی که ضمن دارابودن شرایط مناسب کالبدی و فیزیکی، وا جد استانداردهای لازم از نظر تأمین سلامت جسمی و روحی، آسایش و امنیت، دسترسی به خدمات و تسهیلات، زیست بوم مناسب و مفرح و هویت بخشی به خانواده باشد، از ضروری ترین نیازهای خانوادهها میباشد . براساس مطالعات انجام شده در سال ۱۳۸۵ در نقاط شهری استان کردستان برای رسیدن به شاخص مناسب تراکم خانوار در واحد مسکونی ۱/۰۱ حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی کمبود وجود دارد که تا سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۷ هزار خواهد رسید ؛ بنابراین مسئله مسکن به یک چالش اصلی فراروی استان تبدیل خواهد شد . با توجه به عدم توجه بخش خصوصی به مسکن گروه های کم درآمد، مسکن مهر به عنوان یکی از سیاست های تأمین مسکن اجتماعی می تواند نقش عمده ای در دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن مناسب داشته باشد . هدف این مطالعه بررسی آثار اجرای مسکن مهر در نقاط شهری استان میباشد . جمع آور اطلاعات به شکل اسنادی و میدانی بوده و روش تحلیل نیز توصیفی میباشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که مسکن مهر در ابعاد کالبدی اقتصادی و عدالت اجتماعی به اهداف خود خواهد رسید اما از جنبه های زیست محیطی و اجتماعی همراه با مخاطراتی میباشد .