سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانبخش اختردانش – کارشناسی ارشد جغرافیا در برنامه ریزی
رامین دانش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سعید موسوی نصر – کارشناس ارشد جغرافیا در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

دراین پژوهش نقش مکان یابی صحیح صنایع درکاهش و کنترل آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی قرارگرفته است همچنین عقاید مخالف و موافق گسترش صنایع و معادن را بررسی نمودیم آلاینده های صنعتی و معدن یرا ازبعد تراکم و قابلیت زمان انحطاط شدید و مضر طبقه بندی کردیم و با ارایه نقشه پراکندگی صنایع و تعداد رو به رشد احداث کارگاه های صنعتی به این نتیجه رسیدیم که پراکنش صنایع و معادن در کشور ما متناسب با شرایط محیطی نیست و به دلیل محیط ناپایدار محیط زیست کشور ایران از بخش صنعت و معدن اسیب فراوان دیده است و باید تمهیدات لازم جهت مکان یابی صحیح صنایع صورت گیرد تا از اثرات زیست محیطی ناشی فعالیت انسانی کاسته شود و رعایت اصول و مقررات زیست محیطی مورد توجه بخش صنعت و معدن قرار گیرد.