سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل مختاری حسن اباد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
جواد مکاری رحم دل – استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی ارومیه
سعید تاروردیلو – استادیار گروه عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

مقدمه: یکی از مهمترنی اجزای سازه های فولادی که وظیفه ی انتقال نیروهای اعضا به یکدیگر و به تکیه گاه ها را به عهده دارد اتصالات میان اعضا می باشد یکی از اتصالات مورد استفاده در سازه های فولادی اتصال صلب است اگر دو عضو خمشی مثل تیروستون با اتصال صلب بهم وصل شوند لنگر ایجاد شده در یکی از انها می تواند از طریق اتصال صلب به دیگری منتقل گردد بنابراین بارزترین ویژگی اتصالات صلب قابلیت انتقال لنگر می باشد برطبق ایین نامه های طراحی در صورتی که مقدار نیروی انتقالی از تیر به ستون زیاد و یا ضخامت ورق ستون کم باشد باید در راستای ورقهای بال تیر ورقهای پیوستگی درداخل ستون اجرا شود.