سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جابر نوروزی – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
وحید قلمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

چکیده:

طراحی ساختمان های فولادیدرایران براساس مقررات ملی ساختمان مبحث دهم انجام میگیرد با توجه به افزایش طبقات و افزایش درجات آزادی تحلیل و طراحی ساختمان بصورت دستی کاری مشکل و وقت گیر و درواقع دور از ذهن می باشد نرم افزارهای Etabs , sap طراحی کامپیوتری را با آیین نامه های کشورهای اروپایی و آمریکاانجام میدهد با توجه به الزامی بودن رعایت مقررات ملی مهندسان محاسب باید دستورات این مبحث را به خوبی شناخته و سپس یک ایین نامه سازگار با این آیین نامه را انتخاب و درنرم افزار پارامتر و تنظیمات را به گونه ای دقیق تعیین نماید که نتیجه مطلوبحاصل شود دراین مقاله آیین نامه UBC-ASD97به عنوان آیین نامه نرم افزار انتخاب و با مقررات مبحث دهم مقایسه شده و تنظیم پارامترها توضیح داده میشود.