سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ابشناسی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – دکتری آبشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
الهام فیجانی – دانشجوی دکتری آبشناسی
حسین سعادتی – دانشجوی کارشناسی ا رشد آبشناسی

چکیده:

در بسیاری از نواحی اب زیرزمینی به عنوان منبع اصلی تامین آب شیرین می باشد که با افزایش جمعیت آب شیرین دائما در حال کاهش است از این رو اهمیت کنترل آب زیرزمینی افزایش می یابد دراین مقاله هدف بررسی منشا نیترات در آب اشامیدنی منطقه مطالعاتی و تاثیرات زیست محیطی این نوع الودگی می باشد برای این منظور منطقه اهر در اذربایجان شرقی انتخاب شده است نمونه برداریهایی که از منابع اب در این منطقه انجام گرفته عمدتا شامل منابع آب زیرزمینی چشمه و قنات و چند نمونه آب سطحی می باشد با انالیزهای شیمیایی در مورد یون های اصلی نیترات و یونهای فرعی دیگر نتایج به دست امده نشان میدهد که غلظت یوننیترات در اکثر نقاط نمونه برداری از استاندارهای آب اشامیدنی جهانی متجاوز است حتی میانگین غلظت نیترات در کل منطقه مطالعاتی بیش از استانداردهای موجود می باشد از نمودارهای انطباق بین یون کلر و نیترات و همچنین سولفات زیاد که انطباق با مناطقی دارد که غلظت نیترات بالاست نتیجه می شود که افزایش پیشرفتهایی در زمینه تولید محصولات کشاورزی دراین منطقه که بیشتر زراعی است و همچنین فاضلابهای خانگی منشا این الودگی بودها ست اغلب حضور نیترات در آب اشامیدنی نشان دهنده الودگی به وسیله فضولات و فاضلاب می باشد.