سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه پوستچی – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
محمدرضا سمیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

اکثر کشورها تلاش می کنند تا به جامعه ای با اطلاعات فراگیر در سطح جهانی تبدیل می شود جهانیکه در آن هر فرد بدون استثنا قادر به تولید دریافت تقسیم و استفاده از اطلاعات برای مقاصد توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی باشد برای رسیدن به این منظور استفاده از مزایای ICT اجتناب ناپذیر است میزان آمادگی الکترونیکی معیاری برای سنجش جامه از نظر زیرساخت ICT و قابلیت های کاربران آن می باشد در راستای استقرار شهرداری الکترونیکی الگویی جامع به منظور ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی شهرداری مشهد براساس تلفیق دو مدل استاندارد CSPP,APEC ارایه می گردد این مدل ترکیبی که یکی بر اقتصاد الکترونیکی APEC و دیگری بر جامعه الکترونیکی CSPP تمرکز دارد با پوشش نقاط قوت و ضعف یکدیگر و معرفی ۵ محور اصلی ارزیابی سطح کمی و کیفی قابلیت پاسخگویی به تمام نیازهای ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی جامعه شهرداری را فراهم می سازد. جهت محاسبه شاخص کلی از میانگینوزن دار استفاده شده است قابل ذکر است برای م حاسبه اوزان زیرمعیارها برحسب نیاز از مدلAHP و یا زون ذکر شده دردو مدلاستاندارد استفاده شده است.