سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آمنه آذرپیکان – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
بهناز دهرآزما – دکتری مهندسی محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
سروش مدبری – دکتری زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی، دانشگاه
علیرضا سیاره – کارشناسی ارشد پترولوژی، مدیر گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

چکیده:

در این مطالعه به بررسی آلودگی آبهای سطحی به فلزات سنگینZn و Pb ،Asدر محدوده کانه زایی ومعدن متروکه سرب و روی آیقلعهسی واقع در جنوب شرقی شهرستان تکاب، استان آذربایجان غربیپرداخته شده است. معدن متروکه سرب و روی آیقلعهسی در شمال غربی روستای آیقلعهسی و در دامنه کوه قره گل واقع شده که از نوع اپیترمال بوده و ماده معدنی آن عمدتاً از نوع گالن، اسفالریت،پیریت و کالکوپیریت میباشد. نتایج نشان میدهند که زهاب خروجی از تونل استخراجی و باطلههای ناشی از معدنکاری دارایpHاسیدی۳/۵-۳میباشد. زهابهای خروجی با توجه به آنالیزهای انجام شده دارای غلظت بالایی از فلزات سنگینZn و Asهستند و براساس حد مجاز استاندارد خروجی فاضلابها سازمان بهداشت جهانی ( ۲۰WHO, آلوده به این دو عنصر میباشند.