سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شمسی رحمتی – دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهرآزما –
محمود صادقیان –

چکیده:

کانسار مس چغندرسر در جنوب غرب عباس آباد، در شرقی ترین بخش استان سمنان واقع شده است. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کانسار مس در نحوه توزیع غلظت عناصر سنگین مس، سرب وکروم در خاک منطقه می باشد. جهت رسیدن به این هدف ۲۲ نمونه خاک از منطقه برداشت وغلظت عناصر مذکور با استفاده از ICP-OES اندازهگیری گردیدنتایج نشان می دهند که غلظت عناصر مس وسرب در خاک منطقه با نزدیک شدن به کانسار افزایش می یابد. غلظت کروم در خاک منطقه تقریباً یکسان بوده و حتی در خاک نزدیک تونل استخراجی کاهش اندکی را نشان می دهد. مقادیر E f Igeo و Cf برای عناصر مس وسرب افزایش آلودگی خاک با نزدیک شدن به کانسار را مشخص می سازد. حداکثر غلظت مس و سرب، به ترتیب ppm 7122 و۳۴ در خاک نزدیک کانسار مشاهده گردید.