سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه منابع

چکیده:

امروزه گردشگری ) توریسم (، به یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است. بی تردید این صنعت در قرن آینده یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری خواهد بود. این بدان معنی است که در قرن بیست و یکم، صنعت جهان گردی از نظر میزان سرمایه گذاری و اشتغالی که ایجاد خواهد کرد، نقش مؤثری را در تاًمین منافع ملی کشورها و نیز در بخش اقتصاد، فرهنگ و .. خواهد داشت. در طول تاریخ زندگی انسان ها، تالاب ها به عنوان اراضی نامناسب، بی فایده، مضر و بستری برای زندگی وحوش و مأمنی برای حشرات ناقل بیماری ها شناخته می شدند و یا باتلاقی تصور می شدند که هر کسی در آنها پای بگذارد در کام مرگ فرو می رود . تالاب ها بوم سازگان های بی نظیری هستند که از لحاظ ویژگی های بوم شناختی منحصر به فرد بوده و به خوبی از سایر بوم سازگان های دیگر قابل تفکیک می باشند شرایط زیست محیطی حاکم بر تالاب دسترسی انسان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن نموده و به این ترتیب زیباترین جلوه های زیبای طبیعت را به وجود آورده است از مهم ترین کاربری آنها تفرج و توریسم است . بر خلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیط های طبیعی بویژه تالاب ها هنوز درک واقعی از اهمیت ، کارکرد و حساسیت این زیستگاه های حیاتی و متنوع بسیار پایین است تا جائیکه تالاب ها را می توان شاهکار خلقت به حساب آورد یکی از مهمترین کاربری تالاب ها جذب توریسم است توسعه صنعت توریسم به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور، یکی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است. تالاب ها به عنوان غنی ترین اکوسیستم هادارای بیشترین تنوع زیستی بوده و امروزه به عنوان یک منبع درآمد مردم محروم محسوب می شوند. استان همدان در غرب کشور، به علت قرار گیری در مسیر مهاجرت به عنوان کریدور ارتباطی زیستی محسوب گردیده و تالاب های این استان هر ساله شاهد حضور جمعیت های بسیار زیاد پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است در این مقاله سعی بر آن داریم پس از معرفی منطقه مورد مطالعه)شیرین سو(وبررسی فون پرندگان این منطقه، اهمیت ارزیابی عوامل آلوده کننده تالاب رابررسی سپس تعارضات وتهدیدات اصلی تالاب شیرین سو رابررسی ودر آخر نتیجه گیری و پیشنهادات خود را اعمال نماییم.با بررسی این راهکردها و پیشنهادات می توانیم تالاب ها رابا توجه به ارزش های روز افزون آنها به یکی از قطب های جهان گردی و توریسم تبدیل نماییم که در این بین دیگر تالاب ها هم از این حیث مستثنی نبوده و با توجه به پتانسیل این مناطق و همچنین ارزش روز افزون این اکوسیستم ها با بستر سازی مناسب می توان پیشنهادات اعلام شده رابه اجرا در آورده و تالاب هارادرآینده بیش از پیش احیا نموده و به یکی از قطب های توریسم ایران زمین سوق داده و__آن را برای علاقه مندان ودوستاران طبیعت وبلخصوص آیندگان محیا سازیم ، تا آیندگان ماهم بتوانند ازاین اکوسیستم های آبی استفاده نماییند با امید آن روز.