سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی فرداد – کارشناس ارشد سنجش ازدور و GIS شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر
مریم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

با پیشرفت تمدن بشری و شهرنشینی تقاضا برای استفاده از نورمصنوعی بیشتر شده و این رشد ادامه دار خواهد بود . آلودگی نوری به خاطر نداشتن تاثیری مستقیم بر زندگی روزمره عمدتا ناشناخته مانده است و به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است . آلودگی نوری(Light pollution) به نورهای مصنوعی در زمان یا مکان نامناسب از استاندارد خارج شده و با کیفیت نامطلوب محیط زیست و آسمان شب را آزاردهنده و آلوده می سازد گفته می شود مطالعات نشان می دهد که وجود بیش از حد نور مصنوعی بویژه آنهم در ساعات تاریکی شب یکی از علل آلودگی نوری محسوب شده و می تواند بر محیط زیست از جمله انسان اثرات منفی داشته باشد.با بکارگیری تصاویر ماهواره DMSP(Defense Meteorological Satellite Program)، سایر داده های ماهواره ای ، رقومی و GIS می توان پراکنش مکانی و زمانی و میزان این نوع آلودگی را بررسی و اندازه گیری نمود و حتی می توان به یک مدیریت ریسک و خطر این آلودگی و پنه بندی مناطق با خطر بالا و مستعد دست یافت. در این پژوهش به بحث در مورد الودگی نوری، عوامل بوجود آورنده ، دسته بندی و اثرات زیست محیطی آن پرداخته شده و در نهایت مروری بر نقش دادها و تکنیک سنجش از دور وGIS درپهنه بندی نقاط مستعد ریسک و پایش آن بحث خواهد .