سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی رهنما – دانشجوی کارشناسی گروه معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سعیده سنماری – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پیوند اعلایی – دانشجوی کارشناسی گروه معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

معادن رکن اصلی و پایه هایاقتصادی هر کشور محسوب می شوند نگاه صرفا اقتصادی به معدن بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست وارد خواهد کرد. روشهای صحیح معدنکاری شناخت مسائل زیست محیطی به عنوان راه حل هایی در معادن و کارخانجات وابسته محسوب می شوند در این مبحث آلودگی ناشی از معادن و الاینده های کارخانه سیمان مورد بررسی قرارگرفته تا ازاین طریق بتوان همزمان مسائل زیست محیطی را نیز کنترل کرد.