سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عذرا یوسفی فلکدهی – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی موسسه تحقیقات برنج کشور،
غلامرضا گلپرور – ریاست آزمایشگاه آب شرکت سهامی آب منطقهای گیلان
حسین صافدل – کارشناس دفتر تحقیقات سازمان آب و فاضلاب گیلان

چکیده:

در مطالعه حاضر تاثیر ورود سموم و کودهای شیمیایی و فلزات سنگین به آب زهکش های حوزه آبریز سفیدرود در استان گیلان بررسی می شود. نمونه برداری از شش زهکش دشت سفیدرود در استان گیلان شامل اشمک رود، نورود، گیشه مرده (دو شاخه پل زمان و حاج بکنده) و خمام رود (دو شاخه گلشن و لیجارکی) در محل ورود به دریای خزر طی ماه های آذر و بهمن در سال ۱۳۸۶ و اردیبهشت ، خرداد، تیر، مرداد، شهریور ، مهر و آبان در سال ۱۳۸۷ انجام شد. بر روی هر یک از نمونه های آب برداشت شده مقدار آمونیوم، فسفات، نیترات، جیوه، کادمیوم، ارسنیک، ادیفنفوس، بوتاکلر و دیازینون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که فسفات، فلز سنگین جیوه، سموم بوتاکلر، ادیفنفوس و دیازینون در عموم زهکش ها بیش از حداکثر مجاز استاندارد وجود داشت