سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد جلیلیان تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشا
حکمت ربانی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی نجات لرستانی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
پیام جوادی کیا – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

مکانیزه شدن کشاورزی مشکلاتی را به همراه دارد. یکی از مشکلات آلودگی های صوتی ناشی از این ماشین آلات است. در این تحقیق سطح صدای یک سم پاش پشتی اتمایزر با استفاده از ابزار سطح صوت سنج بررسی گردید. بدین منظور محل آزمون بر اساس استاندارهای بین الملی آماده گردید و سطح صدا در سه فاصله متفاوت از منبع صدا ( سم پاش)، موقعیت کاربر، فاصله ۳ متری و ۶ متری، اندازه گیری شد. همچنین برای شبیه سازی هر چه بیشتر شرایط کاری داده برداری در سه سرعت مختلف موتور سم پاش، ۳۲۰۰ و ۴۲۰۰ و ۵۰۰۰ دور بر دقیقه، انجام گرفت. برای اندازه گیری دور موتور سم پاش از یک دور سنج لیزری استفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس داده های بدست آمده نشان داد که تاثیر دور موتور بر سطح صدا معنا دار بوده و با افزایش دور موتور و کاهش فاصله از منیع صدا سطح صدا افزایش می یابد. بطوری که بیشترین سطح صدا در موقعیت کاربر و بالاترین دور، برابر با (A)96.30dB می باشد. که این مقدار بیش از حد مجاز (A)85dB بوده و لذا کاربر حتما باید از وسایل حفاظت گوش استفاده نماید. با افزایش فاصله از منبع صدا سطح صدا کاهش یافته به طوریکه ماکزیمم مقدار آن در فاصله ۳ و ۶ متری به ترتیب برابر با (A)75.50dB و (A)65.20dB می باشد. لذا برای ناظرین در این فواصل نیازی به استفاده از وسایل حفاظتی صوتی نمی باشد. در نهایت مدل های پیشگویی (تحلیل رگرسیونی) تراز فشار صدای سم پاش اتمایزر تعیین گردید.