سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن مددی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی براتیان – دانشجوی دکتری جغرافیا گرایش اقلیم شناسی
مهدی ریاحی – کارشناس محیط زیست

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا مکان یابی شهرک صنعتی شهر کرد در استان چهار محال و بختیاری مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف این تحقیق بررسی زیست محیطی این شهرک صنعتی می باشد چرا که اصولاً پس از مکان یابی اولیه لزومی بر ارزیابی آن در مسئولین احساس نمی ود. در صورتی که کنترل و ارزیابی زیت محیطی علی الخصوص در زمینه های آلوده زایی زیست محیطی امری دائمی و مکرر باید باشد. با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که اگر چه باد غالب آلودگیهای شهرک صنعتی را به شهر وارد نمی نماید اما مجاورت شهرک در فاصله یک الی سه کیلومتری شهر کرد می تواند آلودگی ها را از طریق دیگر مانند تلاطم و یا باد روستا بهش شهر به منطقه مسکونی شهرستان شهر کرد وارد نماید. اصولاٌ فاصله منطقه تلطیف شهرک حد مطلوب ندارد و باید گسترش آتی شهرک و نیز رشد فیزیکی شهر در نظر گرفته می شد تا جایی که امکان دارد ظرف چند سال آتی شهرک صنعتی در احاطه شهر و در درون آن قرار گیرد. برای جلوگیری از این وضعیت اولاً باید از گسترش فیزیکی شهرک صنعتی جلوگیری کرد و ثانیاً از دادن مجوز به صنایعی که آلوده زایی هوایی دارند خودداری نمود. در این مطالعه به این مطلب دست یافته شد که منطقه تلطیف بین شهرک و شهر مسکونی حد بهینه ای ندارد و برای جلوگیری از بروز مشکلات حاد زیست محیطی قبل از وقوع چنین بحرانی باید ترتیباتی را پیش بینی نمود. ا ستقرار صنایع جدید در شهرک های جدید که تعداد آنها هم در حد مطلوبی در سطح شهرستان می باشد و در فاصله قابل قبولی از شهر قرار دارد از دیگر راهکارهاست.