سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن بالاگر – رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مصطفی قربان موحد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

اقلیم معماری دانشی است که نحوه استفاده از عناصر اقلیمی درجهت طراحی اصولی ساختمان برای آسایش انسانها می سازد انسانها با توجه به امکانات محدود طبیعی و نیازهای متنوع خویش فکر اندیشه و دانش سرشار خود را به کاربسته تا از ساده ترین مواد طبیعی بهترین و زیباترین ترکیبات را برای ایجاد یک محیط راحت و آسوده برای انجام فعالیت ها و استراحت خود بوجود آورد دراینم قاله برای دستیابی به یک نوع معماری همساز با اقلیم منطقه و آسایش یا عدم آسایش انسان براساس مدلها و شاخصهای زیست محیطی مانند بیکر ـ گیونی، لی روی مورد ارزیابی قرارگرفته است و نتایج بدست آمده از این مقاله نشان میدهد که براساس روش بیکر درفصل زمستان شرایط محیطی سرد و دربهار و پاییز شرایط محیطی ملایم و مطلوب می باشد براساس روش گیونی ۸ ماه از سال درمحدوده آسایش و ۴ ماه از سال بدون محدوده آسایش قرارمیگیرند طبق روش لی روی ۷ ماه از سال وضعیت روانی فیزیکی سالم برانسان حاکم است و در۵ ماه دیگر از سال شرایط ناراحت کننده برقرار است.