سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زیبا نجمی –
بهزاد احمدی –
اسماعیل افشاری –

چکیده:

با توجه به اینکه قسمت عمده ای از منابع آب شرب استان از منابع آبهای زیرزمینی تامین می گردد لذا تعیین حریم کیفی این منابع به منظور مدیریت آبهای زیرزمینی و حفاظت از کیفیت آب آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . در این راستا نقشه هایی از مناطق حساس و مستعد نسبت به آلودگی توسط شرکت مدیریت منابع آب تهیه و ابلاغ شده است ، همچنین شاخصی تعریف شده که می توان بر اساس آن مناطقی را که بیشتر تحت تاثیر آلودگی هستند را از دیگر مناطق تشخیص داد در این مقاله با استفاده از نتایج حاصله از نقشه های آسیب پذیری بروز شده و با توجه به خصوصیات هیدرولیکی و مشخصات آبخوان و سوابق واحدهای آلاینده احداث شده در منطقه با استفاده از نرم افزارWHAEM2000 EPA) با روش جریان یکنواخت ، حریم کیفی ۲۰ ساله و بهداشتی ۵۰ روزه چاه های آب شرب تعیین میگردد